Απόσυρση φορητών υπολογιστών

2013-06-18 17:17

Αγοράζουμε μεταχειρισμένους φορητούς υπολογιστές λειτουργικούς ή χαλασμένους.