Δωρεάν Παραλαβή - Παράδοση

2013-06-23 11:12

Παραλαμβάνουμε τον σταθερό ή φορητό σας υπολογιστή από τον χώρο σας,  και τον επιστρέφουμε δωρεάν μετά την επισκευή του εντός του Ν.Πέλλας.